Příznaky a symptomy:

Lidé s Poruchou Ne-akceptace Prezidenta jsou charakterističtí přetrvávající neochotou akceptovat, že se Donald Trump chystá udělat Ameriku znovu skvělou. Jednotlivci trpí častým projevováním příznaků paranoie a klamu. V akutních případech byly pozorovány psychotické případy. Porucha Ne-akceptace Prezidenta se liší od stavu rozrušenosti z výsledků amerických prezidentských voleb 2016. Lidé s PNP nejsou ochotni nebo schopni přijmout realitu a to navzdory nezvratným důkazům. Podle „Diagnostického a statistického manuálu mentálních poruch“ jedinci s PNP vykazují většinu nebo všechny z následujících příznaků:
- sdělují ostatním, že se přestěhují do Kanady;
- fixují se na fantazie o volebním systému USA;
- protestují proti volbám jako nedůvěryhodným a zpochybňují jejich výsledek – vykřikují, že by "někdo" měl „něco“ udělat;
- projevují akutní změny v chování z nafoukanosti a arogantnosti k bázlivosti a bojovnosti;
- tvrdí, že každý, kdo s nimi nesouhlasí je pod vlivem určité kombinace projevů rasismu, sexismu, netolerance, homofobie a vlastně je jakousi osobou Hitlerovského typu.

Příčiny a mechanismy:

Porucha Ne-akceptace Prezidenta byla přímo způsobena zvolením Donalda Trumpa jako prezidenta USA. Pro mnohé, jak v USA i po celém světě, to byl šokující a neočekávaný výsledek. Jimi preferované informační zdroje selhaly v předávání jim informací, že alternativní kandidátka byla zločineckým parazitem s tak špatným zdravím, že byla voliči odkopnuta. Výzkum pokračuje, ale PNP se jeví, že úzce koreluje s následujícími environmentálními a behaviorálními faktory:
- členství v Demokratické straně nebo její podporování;
- sebe-identifikace jako feministky;
- v současné době studující na vysoké škole či absolvent humanitního oboru;
- lidé, které podvedl partner;
- žijící v hustě osídlené metropolitní oblasti;
- dlužník studentských půjček;
- řídká či neexistující pracovní historie;
- hipsterismus.

Diagnóza:

Diagnostikování Poruchy Ne-akceptace Prezidenta je jednoduché. Zeptejte se pacienta, zda se Donald Trump chystá stát se příštím prezidentem USA. Některé pacienty to rozruší a může je to i vyvést z míry. Je zásadní podrobit je této otázce, i když začnou blábolit o "více vlivech". Trpící PNP začnou nesrozumitelně blábolit a často vykazovat tři nebo více symptomů v krátkém časovém období.

Léčba:

Jedinou známou účinnou léčbou je léčba expozicí. Pacient musí být opakovaně vystaven realitě, a měl by nosit čepici s „Udělat Ameriku znovu skvělou“, dokud to to nebude schopen tolerovat. Každá expozice by měla být delší, po týdnu by pacient měl být podpořen, aby byl viděn na veřejnosti s čepicí s „Udělat Ameriku znovu skvělou“. Koučovat pacienta poukazováním na odkazy, že Donald Trump je nově zvolený prezident. Pacienti s PNP jsou velmi odolní vůči léčbě a nebezpeční ve velkých skupinách. Je určitá možnost úspěšné léčby, která vyžaduje, aby byli odděleni od svého stádového myšlení a nelze úspěšně zahájit proces přijímání reality pod vlivem povzbuzujících látek bludů a iracionalit. Separace může vyžadovat asistenci prostředků pro vymáhání práva. Pokud máte přítele nebo milovaného člověka, který trpí PNP, vyzvěte jej, aby vyhledal léčbu. Společně můžeme porazit tuto hrozbu a Udělat Ameriku znovu skvělou!

Závěrem:

Obdobné projevy PNP byly zaznamenávány také od ledna 2013 v České republice při zvolení prezidentem „českého Trumpa“ Miloše Zemana a vrcholící vyhlášením „Týdnů občanského neklidu“ od PNP silně trpících jedinců.

 

Zdroj:

http://www.disclose.tv/news/are_you_suffering_from_trump_acceptance_resistance_disorder_tard/136500?utm_source=facebook&utm_medium=fb_organic

 

Čtete na podobné téma:

Místo "Týdny občanského neklidu" chtějme a podepisujme "Staletí občanského klidu!"